DIALOG-WARSZAWA

Presentation of work-in-progress

18 & 19 OCTOBER 2013 – WARSAW

- Open Call - 


 

         La Mecedora creates a welcoming space where artists can present their dance, theatre or performance piece

         in a yet unfinished stage of their development. This open forum is a nomadic and playful initiative that cherishes

         new ideas within body related art emerging in creative processes. As an artist-run platform, La Mecedora

         counters economical discourses in art that focus on efficiency, time-pressure and final end products. Instead, it

         illuminates the rich and insightful path leading towards the eventual performance, dance or art piece whilst

         reflecting on how perceptions are conditioned by socio-economical factors.

 

         La Mecedora in collaboration with Centrum w Ruchu and Free the Dance will host the next presentation of

         work-in-progress in POLAND, WARSAW at Centrum w Ruchu 18th and 19th of October at 18:00h followed by a

         dialogue with the audience around the works moderated by Melissa Cisneros (La Mecedora), Malgorzata Haduch

         (Free the Dance) and Magdalena Ptasznik (Centrum w Ruchu). The dialogue is an opportunity to share and reflect

         on the process of decision-making, the consequences of made choices and a methodology of one's creative

         pathways. – It poses the possibility to see the work in a wider context, offering deep insight into the nature of the

         creative process.

 

         Proposals will be taken into account that contains a strong conceptual basis, a clear purpose of execution and a

         propensity to question and stretch interdisciplinary boundaries.

 

If you are interested in participating send us your proposal before the 4th of October 2013 to:

 

lamecedora.lamecedora@gmail.com

 

 

         Proposal should be written in Polish or English and contain the following information: title, description of the work,

         artistic discipline, participants, duration, short biography of the artist, director or responsible of the project, links

         to own work and technical requirements. The maximum length per piece is 15 minutes.


         Dialog-Warszawa offers space to show your work, technical support, basic light and sound equipment to be shared

         among participants, rehearsal space, publicity and the possibility to come in contact with other artists in the city. 

         Find all the information in attachment  (Polish & English) and for more details please click


         SPECIFICATIONS


         - Complementary needs should be coordinated by the artists and must adapt to the space conditions.

         - On the 17th of October La Mecedora will host a meeting between organizers and participants at Centrum w Ruchu.

         - Dialog-WARSZAWA is a platform for artists to come together as well as building future audience. Thus artists are

         expected to be part of both days, as the changing role between performer/audience is part of Dialog.


DIALOG_WARSZAWA_ENG.pdf DIALOG_WARSZAWA_ENG.pdf
Size : 1186.34 Kb
Type : pdf

DIALOG-WARSZAWA


Prezentacje prac w procesie

18 & 19 PAŹDZIERNIKA 2013 – WARSZAWA 

-
Otwarte zaproszenie-

La Mecedora stwarza przestrzeń dla artystów, którzy pragną przedstawić swoją pracę z dziedziny sztuk performatywnych w niedokończonym stadium rozwoju (work-in-progress). La Mecedora to koczownicza inicjatywa, która pielęgnuje nowe idee w sztuce związanej z ciałem, jako głównym medium przekazu. To otwarte forum pozwala artystom podzielić się indywidualnym procesem twórczym z publicznością, a przez to wzbogacić swoją praktykę i doświadczenie dzięki dialogowi w nieformalnej, skupionej i przyjaznej atmosferze.

Jako inicjatywa zapoczątkowana i prowadzona przez artystów La Mecedora przeciwstawia się postawom w sztuce dyktowanym ekonomią, takim które skupiają się na wydajności, presji czasu oraz końcowych produktach. W zamian, proponuje wnikliwą eksplorację ścieżki prowadzącej do ewentualnego przedstawienia czy aktu twórczego, równocześnie zastanawiając się jak percepcja jest uwarunkowana przez czynniki społecznoekonomiczne.

 

La Mecedora we współpracy z Centrum w Ruchu i Free the Dance będzie gospodarzem prezentacji prac w procesie w Polsce, w Warszawie w Centrum w Ruchu 18tego i 19tego Października (godz. 18).  Spotkaniu towarzyszyć będzie rozmowa z publicznością na temat prezentowanych prac moderowana przez Melissę Cisneros (La Mecedora), Malgorzatę Haduch (Free the Dance) and Magdalenę Ptasznik (Centrum w Ruchu). Proponowany Dialog jest możliwością refleksji nad procesem dokonywania wyborów artystycznych, konsekwencjami podejmowanych decyzji oraz metodologią pracy. W ten sposób, oferując pogłębiony wgląd w naturę procesu twórczego, Dialog pozwala spojrzeć na własną pracę w szerszym kontekście.

 

Zgłoszenia, które zostaną wzięte pod uwagę, powinny charakteryzować się klarownym pomysłem i celem realizacji oraz przekraczaniem granic dyscyplin artystycznych.  Projekty mogą być oparte na improwizacji, kompozycji w czasie rzeczywistym lub konkretnym eksperymencie, który prowadzi do (pół) produktu.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a prześlij nam swoje zgłoszenie do 4 Pażdziernika na:

 

lamecedora.lamecedora@gmail.com

 

Zgłoszenia, w języku polskim lub angielskim, powinny zawierać: tytuł, opis pracy, dyscyplinę artystyczną, listę uczestników, czas trwania, notkę biograficzną osoby odpowiedzialnej za projekt, linki do poprzednich prac oraz wymagania techniczne. Długość prezentacji max. 15 minut.

 

La Mecedora zapewnia miejsce do prezentacji prac (czarna podłoga taneczna lub mniejsza przestrzeń z jasną podłożem), wsparcie techniczne, oświetlenie robocze, nagłośnienie,  dokumentację, promocję wydarzenia i możliwość nawiązania kontaktu z innym artystami w mieście.


UWAGI

- Dodatkowe wymagania (np. specjalne oświetlenie) muszą być zorganizowane przez artystę i muszą być kompatybilne z warunkami przestrzennymi Centrum w Ruchu

- 17 Pażdziernika odbędzie się obowiązkowe spotkanie artystów i organizatorów w Centrum w Ruchu

-Dialog-WARSZAWA jest platformą skupiającą artystów, jak i sprzyjającą pozyskiwaniu i rozwojowi widowni sztuk performatywnych. Od artystów oczekujemy obecności podczas dwóch dni prezentacji, wymiana ról performer/ widz jest częścią Dialogu.

DIALOG-WARSZAWA_PL.pdf DIALOG-WARSZAWA_PL.pdf
Size : 1202.012 Kb
Type : pdf

Supported by:


Make a free website with Yola